Co to jest mikrocement?

Mikrocement, mikrobeton, microtopping, beton cire czy beton milimetrowy to żargonowe określenia tego niezwykłego materiału, którego geneza wywodzi się od mikrozapraw typu PCC stosowanych do naprawy konstrukcji żelbetowych.
Nie jest to ten sam materiał, ale stworzony na bazie zapraw PCC i umożliwiający tworzenie niepowtarzalnych efektów dekoracyjnych, a jego głównym zadaniem jest przypominać posadzkę betonową przy czym jest wolny od większości jej wad.
Głównymi składnikami mikrocementu są cementy, kwarc, polimery w postaci żywic akrylowych i pigmenty. Ostatnio na rynku coraz częściej pojawiają się produkty na bazie wodorozcieńczalnych żywic epoksydowych.
Są to posadzki cienkowarstwowe, bo ich grubość oscyluje w granicach 2-3mm, jednakże charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną 35-50N/mm2 na ściskanie oraz 8-12N/mm2 na rozciąganie.

Gdzie można stosować mikrocement?

Przez swoje wyjątkowe właściwości ma bardzo szerokie spektrum zastosowań, odnajduje się na wielu rodzajach powierzchni jak:

   • posadzki
   • ściany
   • schody
   • blaty
   • fronty mebli
   • niecki basenowe
   • tarasy
   • i wiele innych

Można go stosować w budownictwie mieszkaniowym jak i wielorodzinnym, w budynkach biurowych, użyteczności publicznej oraz innych komercyjnych. Dzięki swoim właściwościom odnajdzie się w pomieszczeniach mokrych jak kuchnie czy łazienki, a nawet sauny oraz w pomieszczeniach o bardzo dużym natężeniu ruchu jak sklepy czy wspólne części w budynkach mieszkalnych jak klatki schodowe.

Jak wykonać mikrocement?

Mikrocement występuje w zależności od producenta w różnych wariantach, są mikrocementy barwione w masie lub pigmentowane na budowie, zawierające sproszkowaną żywicę akrylową jak i dwuskładnikowe, gdzie drugim składnikiem jest żywica akrylowa lub epoksydowa.
Częstą praktyką jest użycie do gruntowania podłoża żywicy epoksydowej obsypanej piaskiem kwarcowym mającym na celu uszorstkowienie powierzchni – rozwiązanie to wzmacnia podłoże oraz odcina ewentualne pozostałości wilgoci.
Innym rozwiązaniem jest przygotowanie podłoża przez wklejenie siatek z włókna szklanego, które pozwalają zmostkować drobne zarysowania posadzki.
Zasadniczo układ warstw mikrocementu u różnych producentów jest podobny. Na przygotowanym odpowiednio podłożu układamy mikrocement konstrukcyjny (gruboziarnisty) w 1 lub 2 warstwach, następnie po wyschnięciu, wyszlifowaniu i zagruntowaniu układamy mikrocement drobniejszej frakcji kruszywa w 1 lub 2 warstwach. Kolejnym etapem jest szlifowanie, uszczelnianie i aplikacja lakierów. W zależności od producenta mamy rozwiązania z lakierami poliuretanowymi wodorozcieńczalnymi lub akrylowo-poliuretanowymi na bazie rozpuszczalników. Lakiery na bazie rozpuszczalników charakteryzują się większą wytrzymałością, odpornością oraz szczelnością w stosunku do lakierów na bazie wody.
W przypadku posadzek z mikrocementu dużą uwagę należy przywiązywać do odpowiedniego przygotowania podłoża, powinno ono być jednorodne i o jednakowej chłonności. W czasie układania i schnięcia mikrocementu ogrzewanie podłogowe powinno być wyłączone, należy unikać przeciągów i dążyć do układania w możliwie podobnych warunkach wilgotnościowo-temperaturowych, bo może to negatywnie wpłynąć na wybarwienie posadzki w różnych pomieszczeniach. Duże znaczenie ma również szlifowanie, użycie różnych gradacji materiału szlifującego w postaci siatek lub papierów pozwala uzyskać różne efekty. Drobniejsze papiery przez wytworzenie temperatury powodują “przypalenia”czyli ciemniejsze miejsca, które stanowią dodatkowy efekt dekoracyjny.
Użycie odpowiednich narzędzi do układania mikrocementu również nie jest bez znaczenia. Packi metalowe mogą pozostawiać charakterystyczne przypalenia, zaś plastikowe lub gumowe bardziej stonowane powierzchnie.

Zalety mikrocementu

 • bezspoinowość – to główna cecha jaką kierują się inwestorzy
 • przewodność cieplna – stanowi bardzo mały opór cieplny dzięki czemu doskonale nadaje się do stosowania z ogrzewaniem podłogowym
 • każda posadzka ma niepowtarzalny i oryginalny charakter,
 • możliwość aplikacji na wielu rodzajach podłoży
 • elastyczność, umożliwia wykonywanie dużych powierzchni bez dylatacji
 • bogata kolorystyka, może być pigmentowany na dowolny kolor
 • wysoka odporność na zarysowania – zwłaszcza przy zastosowaniu lakierów na bazie rozpuszczalników
 • bardzo dobra szczelność – nadaje się do stref mokrych
 • cienkowarstwowa 2-3mm – minimalne podniesienie poziomów przy pracach remontowych i niewielki ciężar posadzki
 • możliwość układania na powierzchniach poziomych i pionowych
 • możliwość aplikacji na podłożach mineralnych, drewnopochodnych, nienasiąkliwych (np stare płytki)

Wady mikrocementu

 • mała odporność na uderzenia twardymi przedmiotami, z uwagi na elastyczność materiał nie pęka, ale tworzą się wgniecenia
 • miejscowa naprawa wymaga lakierowania całego pomieszczenia
 • uszkodzenie powłoki lakierniczej może powodować nieszczelności w strefach mokrych